meer informatie over de methode

De lesmethode burgerschap

Elk theorieboek bestaat uit vier hoofdstukken die onder verdeeld zijn in paragrafen. Tijdens de theorieles staan enkele delen uit een hoofdstuk centraal. Verder bevat elk e-book een uitgebreide begrippenlijst, kennisdoelen en verdiepingsparagrafen.

De werkboeken zijn beknopt van aard, worden zelfstandig gemaakt en naderhand in groepsverband besproken. Studenten bepalen dus zélf en in overleg wat het juiste antwoord op een vraag is.

 

usp-ecommerceinhetmbo

Differentiëren tijdens de les

Elke mbo-student is uniek. De één zal burgerschap interessant vinden en de ander een stuk minder. De aanwezige voorkennis en interesse kan in combinatie met de formatieve instaptoetsen  worden geïnventariseerd.

Op basis hiervan kan de student per hoofdstuk van elke dimensie aangeven of de student de verdieping wil opzoeken. De intrinsieke motivatie wordt hierdoor versterkt. 

 

usp-ecommerceinhetmbo

De coachende professional

Tijdens een lesblok van anderhalf behandelt de docent de theorieles. Deze duurt altijd minimaal 45 minuten en kent tal van verschillende en interactieve werkvormen. Tijdens de les treedt de docent als coach op.

Nadat de theorieles is behandeld gaan de studenten aan de slag met de verwerking en bestudering van de leerstof. Dit biedt de docent de kans om herhalende activiteiten te organiseren voor studenten die daar behoefte aan hebben.

 

Stay tuned en volg de LinkedIn pagina!

            Contactgegevens

Adres

Tjerk Bottemastraat 4
Heerenveen

Burgerschap in het MBO
Door Uitgeverij Jongonline

Telefoonnummer

06 125 690 72